Immortal_Virgia

20 tekstów – auto­rem jest Im­mortal_Vir­gia.

Powolutku
Krok po kroku
Wra­camy do siebie
Na zatracenie. 

limeryk
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2013, 19:54

Po­całun­ki rodzą się z miłości, nie z przyzwyczajenia. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 sierpnia 2013, 22:47

Na­wet naj­bar­dziej upar­te­mu i zbun­to­wane­mu ser­cu zdarza się pokochać. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 12 lipca 2013, 20:51

Ludzkie uczu­cia zmieniają się jak w ka­lej­dosko­pie. Tyl­ko niebo wciąż po­zos­ta­je ta­kie samo. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 lipca 2013, 21:14

Ser­ca kruszy się obojętnością. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2013, 12:57

Nie burz ser­ca słowa­mi, sko­ro bu­dowałaś je ciężko czynami. 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 19 stycznia 2013, 15:54

Codzienna Modlitwa

Dro­gi Boże,
dziękuję Ci za dzień dzi­siej­szy i proszę jeszcze o jutro,
a jeśli mogę to proszę i o całą przyszłość.
Daj siłę mnie i jej, żeby już nie moczyła poduszki
kryształowy­mi stru­myka­mi łez;
żeby częściej się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 stycznia 2013, 19:01

Niena­widzi­my w dzień. Nocą próbu­jemy sca­lić ser­ca łzami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2012, 09:35

Czuję zim­no w miej­scu, gdzie miało być ciepło i gorąco. Ser­ce lo­dowa­cieje. Kruszy się. Zu­pełnie jak nasza miłość. Co zro­bić aby było dobrze? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 grudnia 2012, 20:22

Silentio et somnium

Zno­wu Cię nie ma.
Wciąż za­biega­na stąpasz po krawędzi gzymsu
a jed­nak nie spadasz.
Ko­ty zaw­sze lądują na czte­ry łapy.

Cisza wy­ziera z każde­go kąta pokoju,
a Ciebie wciąż nie ma i nie ma.
Prze­gapiłam Twój powrót? Widzę
niedopitą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 grudnia 2012, 10:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Immortal_Virgia

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność